За Нас


„Българска организация на труда” ООД е регистрирана по българското законодателство фирма за извършване на посредничество по наемане на работа в Република България.

Агенцията за подбор на персонал „Българска организация на труда” ООД извършва дейност за град Пловдив и регион Пловдив.

„Българска организация на труда” ООД притежава удостоверение на основание чл. 28, ал. 5 от ЗНЗ и регистрирана под № 2068 / 21,06,2016г. в Министерство на труда и социалната политика и притежава безсрочна регистрация.

В Агенцията за подбор на персонал работят изявени специалисти по трудово законодателство с изключителни възможности за специализиран консулт на търсещите работа лица и работодателите.

Агенция за подбор на персонал „Българска организация на труда” ООД е създадена благодарение на бивши служители на Министерството на отбраната, под егидата на „Военен съюз” – Република България и е в тясно сътрудничество с видни адвокатски и счетоводни кантори, фирми по трудова медицина и специализирани звена по Човешки ресурси.

Към фирмата има доброволни сътрудници – брокерски агенти, чрез които изнамираме най-подходящите кандидати за заявените от работодателите свободни работни позиции.

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ОПИТ!

Имате нужда от допълнителна ифнормация?
Свържете се с нас


Контакти